Tradiční valašskou architekturu máme spojenou hlavně se dřevem. Bereme jako dané, že dřevo bylo dříve typické pro horské prostředí a hliněné stavby pro nížiny. O tom, že to není tak úplně pravda, o tom, jak se architektura proměňovala v průběhu staletí, i o tom, že výjimečnost staveb na Valašsku v porovnání s jinými oblastmi je v mnohém spíše zdánlivá, si povídá Vojtěch Bajer s Radkem Bryolem.