Vítejte na webu projektu Stopy lidského umu! Stránky jsou věnovány drobným památkám v krajině, které upomínají na řemeslné a technické znalosti a dovednosti našich předků.