Vítejte na webu projektu Stopy lidského umu! Stránky jsou věnovány drobným památkám v krajině, které upomínají na řemeslné a technické znalosti a dovednosti našich předků.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt Stopy lidského umu (DG20P02OVV004) podpořilo Ministerstvo kultury České republiky z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).