STOPY LIDSKÉHO UMU

Vítejte na webu projektu Stopy lidského umu! Stránky jsou věnovány drobným památkám v krajině, které upomínají na řemeslné a technické znalosti a dovednosti našich předků.

Čím se zabýváme ?

Kamenolom v Tylovicích, 1924. Zdroj: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Valcha na výrobu sukna, Prostřední Bečva, první třetina 20. století. Zdroj: Soukromá sbírka Milana Hambálka, Rožnov pod Radhoštěm
Milíř v údolí Dinotice pod Cábem, Zdroj: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Kantorkova pila, Dolní Bečva, první třetina 20. století. Zdroj: Soukromá sbírka Milana Hambálka.

Projekt Stopy lidského umu (DG20P02OVV004) podpořilo Ministerstvo kultury České republiky z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Máte informace o drobných technických objektech v této lokalitě?