Předindustriální technické provozy panství Rožnov v historické perspektivě

Soubor specializovaných map s odborným obsahem byl 22.8.2022 uznán jako výsledek výzkumu a vývoje (v kategorii Nmap) ve vazbě na cíle výzkumného projektu Stopy lidského umu (DG20P02OVV004) podpořeného Ministerstvem kultury České republiky z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II); číslo osvědčení MK 49431/2022 OVV. 

-> odkaz ke stažení 

-> odkaz ke stažení mapových listů