řešitelé projektu

 

Hlavní řešitel projektu:

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Veveří 97
60200 Brno
Tel.: +420 737 314 312
Email: macha@eu.cas.cz
WWW: http://eu.avcr.cz

 

 

Spoluřešitel:

Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
A. Nováka 1
602 00 Brno
Tel.: 549 49 3245
Email: drapala@phil.muni.cz
Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900) 

                                                                       http://gistralik.muni.cz/