Výrobně-technické provozy panství Rožnov v historické perspektivě

Soubor specializovaných map s odborným obsahem byl 23. 11. 2021 uznán jako výsledek výzkumu a vývoje (v kategorii Nmap) ve vazbě na cíle výzkumného projektu Stopy lidského umu (DG20P02OVV004) podpořeného Ministerstvem kultury České republiky z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II); číslo osvědčení MK 73882/2021 OVV.