Hledání řemeslné a technické dovednosti našich předků

Přemysl Mácha

->čtěte zde

 

Mácha, Přemysl.2021. Traces of Human Ingenuity: A Project of Applied Research on National and Cultural Identity. Český lid(4). 511-513